Användarvillkor

Dessa användarvillkor ger riktlinjer för användarna vid användning av den här tjänsten. Dessa riktlinjer gäller för alla som vill använda de olika SMS-tjänsterna på webbplatsen Anonymsms.se. Genom att använda denna webbplats accepterar du ovillkorligen dessa villkor.

Anonymsms.se förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren när som helst. Anonymsms.se är inte ansvarig gentemot användarna för dessa ändringar.

En översikt över våra villkor finns tillgänglig på den här sidan. Våra fullständiga villkor kan konsulteras på nederländska i den här PDF-filen. Genom att använda den här webbplatsen bekräftar du att du har läst och accepterat våra fullständiga villkor.

  1. Anonymsms.se kan inte hållas ansvarig på något sätt för skador orsakade av de tjänster vi erbjuder.
  2. Anonymsms.se är inte ansvarig för de SMS-meddelanden som skickas via webbplatsen. Varje användare är personligen ansvarig för de SMS-meddelanden han eller hon skickar.
  3. Användare skall avstå från att skicka SMS-meddelanden som innehåller rasistiska, diskriminerande eller andra typer av uppviglande budskap. Om detta inträffar kommer Anonymsms.se att vara tvunget att avstå från att låta dessa användare nyttja våra tjänster.
  4. Anonymsms.se har rätt att granska meddelanden. Detta för att kolla efter inkorrekta och ärekränkande SMS-meddelanden.
  5. IP-adressen för alla användare sparas. Anonymsms.se förbehåller sig rätten att utesluta användare från webbplatsen som missbrukar systemet. Dessutom kommer användardata att överföras till polisen vid behov.
  6. Anonymsms.se ger ingen garanti för att SMS-meddelandet faktiskt kommer fram. Självklart kommer vi att försöka vårt bästa, men ibland kommer SMS inte fram av orsaker utanför vår kontroll. Om ett SMS-meddelande inte har kommit, vänligen kontakta oss. Vi kommer att tillhandahålla en lämplig lösning.

Anonymsms.se är inte en prenumerationstjänst. Att skicka ett sms kostar 12,50 kr per meddelande. Mottagaren av SMS-meddelandet debiteras inte.

Om du är under 16 år måste du begära tillstånd från dina föräldrar för att använda denna tjänst. Priserna på denna hemsida inkluderar moms och kostnaderna för mobilt internet ingår ej. Det finns ingen ångerrätt för kostnaderna för att skicka ett digitalt SMS-meddelande.